کتابخانه اداره ایمنی کارگران فرماندار

کتابخانه: اداره ایمنی کارگران فرماندار اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار پزشکی امکان جداسازی سلول های بنیادی مدتی بعد از فوت

برخی از سلول های بنیادی می توانند تا بیش از دو هفته در افراد مرده به صورت خفته باقی بمانند و سپس مجددا به حالت فعال در آمده، شروع به تقسیم کنند و سلول های تازه

امکان جداسازی سلول های بنیادی مدتی بعد از فوت

امکان جداسازی سلول های بنیادی مدتی بعد از فوت

عبارات مهم : محققان

برخی از سلول های بنیادی می توانند تا بیش از دو هفته در افراد مرده به صورت خفته باقی بمانند و سپس مجددا به حالت فعال در آمده، شروع به تقسیم کنند و سلول های تازه و دارای عملکردی را ایجاد کنند.

به گزارش مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی، در این مطالعه تازه محققان فرانسوی اطلاعات جدیدی را در مورد چندتوانی و پلاستیسیتی این سلول ها ارائه کرده اند.

امکان جداسازی سلول های بنیادی مدتی بعد از فوت

در این مطالعه آن ها نشان داده شد که سلول های بنیادی (به خاص سلول های بنیادی عضلانی) می توانند جهت بیش از ۱۷ روز در انسان و ۱۶ روز در موش های مرده بعد از مرگشان زنده بمانند.

این در حالی است که پیش از این تصور می شد، این مدت وقت چیزی حدود ۱ تا دو روز هست. این مطالعه نشان داد که بعد از این مدت وقت نیز سلول ها توانایی ارزش جهت تمایز به سلول های عضلانی دارای عملکرد را شروع می کنند. این کشف می تواند پایه ای را جهت استفاده از منبع تازه سلولی فراهم آورد و منجر به روش های تازه حفظ سلول های بنیادی جهت درمان بیماری های متفاوت شود.

برخی از سلول های بنیادی می توانند تا بیش از دو هفته در افراد مرده به صورت خفته باقی بمانند و سپس مجددا به حالت فعال در آمده، شروع به تقسیم کنند و سلول های تازه

در این مطالعه که در انستیتو پاستور فرانسه صورت گرفته هست، محققان دریافته اند که سلول های بنیادی عضلانی در شرایط نامساعدی (مانند وقت مرگ) جهت مدتی زنده می مانند و جهت این امر تا حدی متابولیسم ارزش را به حداقل می رسانند تا انرژی کمتری از دست بدهند.

مطالعه سلول های بنیادی مشتق از مغز استخوان نیز نشان داد که این سلول های بنیادی نیز بعد از فوت تا چهار روز زنده می مانند و در نتیجه می توان با حفظ شرایط اخلاقی و قانونی از این منبع سلولی جهت برطرف کمبودها در زمینه اهدای سلول های بنیادی استفاده کرد.

واژه های کلیدی: محققان | عضلانی | مطالعه | استفاده | سلول های بنیادی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs