کتابخانه اداره ایمنی کارگران فرماندار

کتابخانه: اداره ایمنی کارگران فرماندار اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی به مدیر جمهور اجازه دهیم بر اساس مطالبات مردم وزرایش را گزینش کند / امین‌زاده

دستیار رییس جمهور در زمینه حقوق شهروندی گفت: یکی از مطالبات مردم گزینش افرادی کارآمد، شایسته و توانمند جهت کابینه دوازدهم هست؛ باید این وقت را به رییس جمهور بده

به مدیر جمهور اجازه دهیم بر اساس مطالبات مردم وزرایش را گزینش کند / امین‌زاده

امین زاده: به مدیر جمهور اجازه دهیم بر اساس مطالبات مردم وزرایش را گزینش کند

عبارات مهم : سیاسی

دستیار رییس جمهور در زمینه حقوق شهروندی گفت: یکی از مطالبات مردم گزینش افرادی کارآمد، شایسته و توانمند جهت کابینه دوازدهم هست؛ باید این وقت را به رییس جمهور بدهیم تا در یک محیط توام با آرامش بتواند بر اساس توانمندی رزومه های طرح شده، وزرا و معاونت های مربوطه را گزینش کند.

الهام امین زاده در گفت وگو با ایسنا، در ارتباط با گمانه زنی ها جهت گزینش وزرای دولت آتی اظهار کرد: رزومه های افراد مختلفی که قرار بود جهت هر یک از پست های وزارتخانه ها پیشنهاد شود، جمع آوری شده است هست. طرح مطالبات از سوی مردم می تواند بر گزینش وزرا اثر بگذارد؛ چراکه مردم ما پیش از همه شایستگی و لیاقت، کارآمدی و کارآیی و توانمندی و تجربه در وزرای گزینش شده است را طلب کرده اند.

به مدیر جمهور اجازه دهیم بر اساس مطالبات مردم وزرایش را گزینش کند / امین‌زاده

وی ادامه داد: بیان چنین مطالباتی می تواند در گزینش افراد از میان رزومه های طرح شده است موثر باشد. وقت آن رسیده که این رزومه ها بدون تنش و فشارهای سیاسی مورد بررسی قرار بگیرد تا وزرایی کارآمد جهت ژیشبرد اهداف کشور گزینش شوند.

امین زاده همچنین گفت: بحث مهم در حوزه شایسته سالاری و تجربه افراد گزینش شده است هست؛ این مباحث باید بر گرایش های سیاسی وزرای آتی غلبه پیدا کند. در نظرسنجی ها مردم اعلام کرده اند که کارآمدی را بر سهمیه جناح های سیاسی ترجیح دادند.

دستیار رییس جمهور در زمینه حقوق شهروندی گفت: یکی از مطالبات مردم گزینش افرادی کارآمد، شایسته و توانمند جهت کابینه دوازدهم هست؛ باید این وقت را به رییس جمهور بده

وی ادامه داد: اگر تخصص و کارآمدی در گزینش تمام وزرا در نظر گرفته شود این کابینه می تواند نقش خود را درست ایفا کند آیا که فرد کارآمد همواره دغدغه پیشرفت و توسعه کشور را دارد و به دنبال راه حلی جهت خروج از پرسشها کشور است.

دستیار رییس جمهور در زمینه حقوق شهروندی سپس خاطر نشان کرد: چنین وزرایی همواره تلاش می کنند تا تهدیدها را به وقت تبدیل کنند. اگر همه این موارد در نظر گرفته شود می توانیم انتظار کابینه ای موفق را داشته باشیم که بر اساس منافع ملی و جهت خواست مردم تلاش می کند.

وی تصریح کرد: افراد شایسته زیاد داریم، ممکن است شخصی در سمت وزارت بهتر عمل کند و شخصی در سمت معاونت؛ یکی ممکن است استاندار خوبی باشد و دیگری مدیر موفقی باشد. این افراد باید بر اساس پتانسیل ها، تجربه ها و جایگاه هایشان مورد شناسایی قرار بگیرند و گزینش شوند.

به مدیر جمهور اجازه دهیم بر اساس مطالبات مردم وزرایش را گزینش کند / امین‌زاده

امین زاده افزود: باید این وقت را به رییس جمهور بدهیم تا در یک محیط با آرامش بتواند بر اساس توانمندی رزومه های طرح شده است وزرا و معاونت های مربوطه را گزینش کند.

وی در آخر گفت: بالأخره آقای رییس جمهور طی چهار سال گذشته شرایط کابینه را مورد آسیب شناسی قرار دادند و پرسشها فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه را می شناسند. همه این مباحث مولفه هایی هستند که نیازمند یک نوع از مدیریت و یک راه حل خاص می باشند. با توجه به نیاز جامعه و نگاه دولت وزیر یا معاون مناسب به وسیله رییس جمهور گزینش می شود.

دستیار رییس جمهور در زمینه حقوق شهروندی گفت: یکی از مطالبات مردم گزینش افرادی کارآمد، شایسته و توانمند جهت کابینه دوازدهم هست؛ باید این وقت را به رییس جمهور بده

واژه های کلیدی: سیاسی | رییس جمهور | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs